Psykoterapi

Alla kan hamna i olika kriser i livet och ibland behöva professionell hjälp.

Psykoterapi kan beskrivas som en systematisk, medveten och målinriktad behandling och bygger på erkänd psykologisk teori, syftet är att eliminera eller lindra en känslomässig psykologisk skada och det lidande den vållar. Den är en dynamisk, långsam och effektiv process som kan pågå allt från några månader till ett par år, i samspel mellan terapeut och patient.

Innan terapin börjar gör vi en bakgrundsintervju om denna form av terapi och terapeut passar. Därefter lägger vi upp en tidsplan och mötesfrekvensen fastställs, vi träffas på samma tid och rum i 50 minuter. Det är viktigt med tydliga ramar som kan kännas ovana i början men blir snart en trygghet.

Psykodynamisk psykoterapi
Framgångsrik psykodynamisk psykoterapi kommer att ge dig det lugn som god självkännedom skänker – insikt om vilka känslor och motiv som styr dig. Den vill ge frihet att tänka om, ta ställning till vad som är rimligt och hur Du vill ha det i ditt liv. Inget är för stort eller för smått, Du får tillfälle tala om det som faller dig in eller är tyst, ibland har Du kanske inte så mycket att säga, tiden är din. Du kan känna dig sårad och ömtålig, i tron att för alltid vara fast i det destruktiva. Din historia är din, ibland så djup och under så många år hemlighållen att skulden och skammen gör det besvärligt för dig.

När tanke och känsla förenas på ett meningsfullt sätt är det befriande, plötsligt förstår Du - det var inte så farligt att berätta, för bakom smärtan och rädslan finns lättnaden, oavsett resultat. Psykodynamisk psykoterapi utmanar dina egna resurser och när dina val görs medvetna börjar Du känna dig förankrad i verkligheten - kanske dina mål och visioner blir möjliga.

Psykoterapeuten
Din psykoterapeut har till uppgift att hjälpa och stödja dig, söka möta dig som medmänniska där Du är och se bortom teorier och diagnoser. Vartefter tilliten växer, blir samtalen alltmer förtroliga och kanske berättar Du sådant Du aldrig talat med någon annan om eller tänkt på som viktigt. En allvarlig satsning från din sida tillsammans med terapeutens erfarenhet, personlighet och engagemang kan sanningen göra dig fri.

Vi som arbetar i psykodynamisk psykoterapi har den grundläggande psykoterapiutbildningen, motsvarande steg I. För bästa möjliga kvalitet går vi i handledning hos leg.psykolog/leg.psykoterapeut.

NADA öronakupunktur kan ingå som ett komplement.