Har du problem med 

ALKOHOL - LÄKEMEDEL - NARKOTIKA - SPEL - SOCKER

var för sig eller blandat?

042 - 14 48 80

Ring anonymt

Bo hemma och arbeta under tiden du går i behandling kvällstid!

Ta STEGET till ett nyktert liv

Rehabcenter STEGET erbjuder en professionell beroendebehandling enligt 12-stegsmodellen. En kvällsbehandling så du kan bo hemma och arbeta under tiden.
En kostnadseffektiv metod för vuxna som inte kommit så långt in i beroendet att de har förlorat allt - ännu! Det allra svåraste är att ta första steget men en träff med oss ger information om att inte längre behöva vara ensam i alla problem. Du får kunskap om din specifika problematik och att träffa andra med liknande erfarenheter inger nytt hopp om att det finns en väg ut ur beroendet.

Beroenden

Läs mer

Behandlingar

Läs mer

Metoder

Läs mer