STEGET till ett NYKTERT LIV

VÄLKOMMEN till sidan REFERENSER

Referenser

Vi är och har varit anlitade av både stora och små företag, såväl privata som kommunala sedan starten 2003.
Ni som är intresserade av referenser från våra uppdragsgivare kan kontakta oss. Vi lämnar inte ut, varken företag- eller kontaktpersoner på internet med tanke på risken att avslöja våra klienters identitet. STEGET förmedlar kontakten mellan part.

Behandlingsresultat inför 2024
Sedan Rehabcenter STEGET öppnade 2003 har 80% av alla som startade fullföljt 2 år.
89% uppger ett nyktert, värdigt och stabilt liv, tre år efter behandlingstiden slut.

Tre centrala frågor:
1) Har Du varit nykter, drog- och/eller spelfri?
2) Om Du tagit återfall, är Du nykter, drog- och/eller spelfri igen?
3) Anser Du att din livskvalitet har ökat som följd av behandlingen?

2022 och 2023 är fortfarande i behandling.