STEGET till ett NYKTERT LIV

VÄLKOMMEN till sidan REFERENSER

Pågående avtal

2008 Ramavtal med kommunerna i Skåne, Halland och Kronoberg för anställda och kommuninvånare.

2011 Samarbetspartner i Eslöv kommuns Öppenbehandling.

Referenser

Vi är och har varit anlitade av både stora och små företag, såväl privata som kommunala sedan starten 2003.
Ni som är intresserade av referenser från våra uppdragsgivare kan kontakta oss. Vi lämnar inte ut, varken företag- eller kontaktpersoner på internet med tanke på risken att avslöja våra klienters identitet. STEGET förmedlar kontakten mellan part.

Behandlingsresultat inför 2020
Sedan Rehabcenter STEGET öppnade 2003 har 80% av alla som startade fullföljt 2 år.
89% uppger ett nyktert, värdigt och stabilt liv, tre år efter behandlingstiden slut.

Tre centrala frågor:
1) Har Du varit nykter, drog- och/eller spelfri?
2) Om Du tagit återfall, är Du nykter, drog- och/eller spelfri igen?
3) Anser Du att din livskvalitet har ökat som följd av behandlingen?

2018 och 2019 är fortfarande i behandling.