STEGET till ett NYKTERT LIV

VÄLKOMMEN till sidan ALKOHOLBEROENDE

Alkoholism är ett mångfacetterat sjukdomstillstånd som obarmhärtigt drabbar personen i huvudsak på fyra plan: fysiskt, psykiskt, socialt och själsligen. Hur, är högst individuellt. För enkelhetens skull talar vi om alkoholism, dock gäller det i lika hög grad läkemedel-, narkotika- spel- och sockerberoende. STEGET erbjuder beroendebehandling enligt tolvstegsmodellen.


Sjukdomstillståndet kan uttrycka sig genetiskt och karaktäriseras av fem viktiga egenskaper:
 • primär - i kraft av att alkoholism inte beror på andra problem.
 • progressiv - med fortsatt beroende försämras tillståndet obönhörligen.
 • kronisk - individen kan aldrig återgå till ett normalt, kontrollerat drickande/drogande/spelande igen.
 • dödlig - för tidig död, inte bara olyckor.
 • behandlingsbar - i allra högsta grad.
WHO har sedan 60-talet fastställt att alkoholism är en sjukdom, sedermera har andra beroendeformer även de fått kriterier. Två utvecklade diagnostiska skalor finns att tillgå: DSM V, ICD-10 samt ASAM.

Testa dig själv
 • Dricker ofta mer än planerat.
 • Har svårt att umgås med andra utan att dricka.
 • Dricker mer för att bli påverkad, än för att det är gott.
 • Minnesluckor.
 • Misslyckas med löftet att skära ner eller sluta helt.
 • Ser till att alltid ha alkohol hemma och tillgängligt.
 • Anknyter drickandet till stress, deppighet och/eller grubblerier.
 • Drickandet är förknippat med skuld och skam, ångest.
 • Smyger, dricker ensam.
 • Blir irriterad om någon kritiserar drickandet.
 • Drickandet påverkar arbete och ekonomi.
 • Abstinens.
Blandmissbruk
Att blanda alkohol med andra droger blir allt vanligare. Läkemedelsberoende / spelberoende / sockerberoende har liknande symptom. Det sociala livet påverkas, den beroende isolerar sig med sin hemlighet bakom en inarbetad fasad och hamnar i ett blandberoende. Att även utveckla ett narkotikaberoende blir allt vanligare

Hjälp och behandling.
Har Du eller någon i din omgivning några av dessa tecken och vill sluta dricka, men upptäckt att det inte går att låta bli att dricka ändå? Boka tid med en terapeut, kanske behövs en intervention. Tillsammans gör vi en utvärdering och en rekommendation hur ni kan gå vidare.