STEGET till ett NYKTERT LIV

VÄLKOMMEN till sidan SPELBEROENDE

Detta beroende är en fortskridande destruktiv process som slutar i fysisk, psykisk, social samt själslig plåga. Ibland går det fort, ibland sakta men den nedåtgående kurvan ökar stadigt hela tiden. Problematiken jämförs med den ”kick” narkomanen får och individen drabbas av manin att spela igen - och igen. Det sociala livet påverkas inte bara ekonomiskt, spelaren isolerar sig med sin hemlighet bakom en inarbetad fasad. En spelberoende är ofta svårare att upptäcka. STEGET erbjuder beroendebehandling enligt tolvstegsmodellen.


Symptom för spelberoende och databeroende
Symptomen har liknande beroenden som för vilken drog som helst: frånvaro, ekonomiska problem, känslomässigt labil, familjeproblem samt ett ökat ointresse för arbetet o.s.v. Även här finns kriterier för beroende enligt DSM V och forskarna pratar om en uppkommen hjärnskada som följd av det patologiska spelandet. I behandlingen finns det blandade beroendeformer, efter kartläggning med en noggrann och ärlig tillbakablick får "drogen" i sig mindre betydelse och vi lämnar ganska snabbt fokus på den. Vi lägger nu istället kraften på hur livskvaliteten kan ökas i spelfriheten.

Testa dig själv
 • Spelar ofta och mer än planerat.
 • Spelar för mer än det finns råd med.
 • Mycket tankar om spel och det som finns runtomkring spelandet.
 • Viktiga relationer påverkas.
 • Försökt att sluta eller kontrollera spelandet men misslyckas.
 • Lånar pengar för att täcka skulder och spelar vidare.
 • Spelar för att vinna tillbaka redan bortspelade pengar.
 • Spelandet är förknippat med skuld och skam, ångest.
 • Ljuger och döljer spelandet.
 • Anknyter spelandet till stress, deppighet och/eller grubblerier.
 • Blir irriterad om någon kritiserar spelandet.
 • Abstinens.
Blandmissbruk
Att spela och blanda alkohol med andra droger blir allt vanligare. Alkoholberoende / läkemedelsberoende / sockerberoende har liknande symptom. Det sociala livet påverkas, den beroende isolerar sig med sin hemlighet bakom en inarbetad fasad och hamnar i ett blandberoende. Att även utveckla ett narkotikaberoende blir allt vanligare.

Hjälp och behandling.
Har Du eller någon i din omgivning några av dessa tecken och vill sluta spela eller vara på nätet / mobilen för mycket, men upptäckt att det inte går att låta bli ändå? Boka tid med en terapeut, kanske behövs en intervention. Tillsammans gör vi en utvärdering och en rekommendation hur ni kan gå vidare.