STEGET till ett NYKTERT LIV

VÄLKOMMEN till sidan ANHÖRIGA

Det finns en mycket stor smärta och alla i familjen far illa när den beroende glider in i ett själviskt mönster, struntar i allt, utom att dricka/droga/spela/äta. Ljuger och skyller ifrån sig, hittar på ursäkter t.ex. svår barndom, skilsmässa, chefen är besvärlig eller andra saker, ting och omständigheter. Visst kan beroendet utvecklas vid kriser men ingenting blir bättre av att fortsätta - snarare tvärtom. STEGET erbjuder en professionell beroendebehandling enligt tolvstegsmodellen.


Anhörigstöd till familj och närstående
Familjen plågas av att se den de älskar förändras, blir en annan människa där drogen tycks vara det absolut viktigaste. Den beroende lovar att sluta dricka/droga/spela eller att bara göra det lite, löften bryts och flaskor/droger/spelkvitton hittas fast han/hon svurit på att ingenting finns. Även godis och mat göms, den beroende äter i smyg. Relationen ansträngs ytterligare och familjen har ofta ingen att tala med, smärtan ökar och kan ibland uttryckas i såväl fysiska som psykiska symptom.

Den beroende är tvungen att bli nykter för att behandla sin omgivning med respekt, ärlighet och omsorg så för att inte bli avslöjad, blir han/hon duktig på att manipulera. Maktlöshet och förmågan att kommunicera sunt med varandra brister, vilket resulterar i en ”svart/vit” värld där allt blir ”rätt eller fel”, ”bra eller dåligt” - alla andra nyanser och värderingar förbleknar.

Barn, skuld och ångest
Barnen växer upp med en högre nivå av ångest och skuld än andra barn. De kan som vuxna få svårigheter med relationer och känslor som aggression, intimitet och tillitsbrist. Möjligen för att de har hämmats i utvecklingen och lärt sig att förneka en del av sina känslor och upplevelser. Det onormala blir normalt men ...
 • Det är inte ditt fel hur mamma/pappa är dricker, drogar, spelar eller äter!
 • Du kan inte bota mamma/pappa!
 • De kan bli bra med behandling - det är deras ansvar!
Bra att veta
 • Är du orolig över hur mycket han/hon dricker/drogar/spelar/äter?
 • Försöker Du styra och kontrollera deras beroende?
 • Är Du rädd att göra honom/henne upprörd därför att det skulle kunna utlösa en ny period?
 • Anmäler Du annan sjukdom till arbetet för att dölja berusningen?
 • Har Du hotat att lämna den beroende om han/hon inte slutar?
 • Känner Du för det mesta hopplöshet, förvirring och ilska?
 • Känns det som om det inte finns någon som förstår dina problem?
Svarar Du JA på någon av frågorna och vill ha stöd och hjälp, kan vi erbjuda antingen en anhörighelg i vårt 12-stegsprogram eller samtalsterapi med eller utan NADA öronakupunktur.

ANHÖRIGHELG

När ni kommer till oss önskar vi innerligt att Ni får hjälp av vårt anhörigprogram, kommer till insikt om beroendeproblematiken och det tillstånd som kallas för medberoende.

Beroendet är en familjesjukdom och alla anhöriga behöver få utlopp för sina frustrationer, besvikelser och hopplösheten för att kunna gå vidare i livet och släppa det förflutna. Risken är annars att Ni fortsätter påverkas negativt av sjukdomen med fysiska, psykiska-, sociala- och känslomässiga symptom som följd. Därför erbjuder vi ett eget och speciellt forum med en atmosfär av förståelse och egenupplevelser.

Vanliga symptom för medberoende är låg självkänsla, psykosomatiska besvär, relationsproblem, känslomässiga svängningar. Även om den beroende blir nykter, drog- och spelfri eller om relationen upphör, kan problem kvarstå.

Anhörighelgens mål:

 • kunskap om alkoholism/kemiskt beroende.
 • kunskap om vilken påverkan beroendet har på omgivningen.
 • förstå och komma till insikt om vilka konsekvenser detta har fört med sig för egen del.
 • få stöd och verktyg för att ta ansvar för egen utveckling och förändring.
 • lättnad och framtidshopp, sjukdomen är behandlingsbar.
Anhörigprogrammet löper över en helg och är en process från första programpunkten till sista, omfattar gruppterapi, föreläsningar och litteraturstudier. Bör inte avbrytas – finns inte möjlighet att närvara båda dagarna är det bättre att vänta! Programmet är kort och intensivt, på lördagen belyses problematiken och på söndagen lösningen.

En sönderhackad helg kan vara till större skada än nytta, därför är vi måna om att Ni deltar under hela helgen.