STEGET till ett NYKTERT LIV

VÄLKOMMEN till sidan ÅTERFALLSBEHANDLING

Behandlingen bygger på den amerikanske specialisten i återfallsprevention, Terence Gorski. Grunderna är anpassade och integrerade i såväl kvinnobehandling som kvällsbehandling. Behandlingen löper över 20 månader och målet är att stärka nykterheten, drog- och spelfriheten samt komplettera de kunskapsbrister som fortfarande finns i arbetet med att behålla en stabil och behaglig nykterhet.


Kriterier för att börja återfallsbehandlingen:

  • Genomgått tolvstegsbehandling och fått en tids nykterhet i någon självhjälpsgrupp.
  • Införstådd med vad som kommer att krävas speciellt i primärprogrammet.
  • Kartläggning om kunskaperna är aktuella, rekommendation och behandlingslängd.

Uppbyggnad och struktur:

  • Självmedvetenhetsinventering.
  • Omedelbar återfallsförebyggande plan.
  • Egna återfallsförebyggande insatser.
  • Första steget i patientens tillhörande tolvstegsprogram.
  • Individuella uppgifter för patientens specifika problemområden.

Detta är lika viktigt för alla men av naturliga skäl speciellt viktigt för återfallspatienter. 

Primärbehandlingen är intensivt uppbyggt av såväl enskilda samtal med återfallsförebyggande uppgifter som gruppsittningar. Behandlingen sträcker sig över 8 veckor när det är idealiska förhållande, därefter kommer uppföljningen integrerat med de andra patienterna, se kvällsbehandling.


Behandling med enskild redovisning

Enskild redovisning för terapeuten sker i regel innan ordinarie behandling. Det kan också vara god idé att planera dessa samtal mellan behandlingstillfällena. Om behov uppstår finns när som helst möjlighet att ”backa i faserna” för tätare träffar, detta sker utan extra kostnader, se individuella insatser.