STEGET till ett NYKTERT LIV

VÄLKOMMEN till sidan FÖRETAGET

Rehabcenter STEGET är verksamhet med över 32 års erfarenhet i branschen, startade våren 2003 i Helsingborg med tillstånd av Länsstyrelsen, sedan blev det Socialstyrelsen. Numera är det IVO Inspektionen för vård och omsorg, som är tillsynsmyndighet.


STEGET bedriver professionell beroendebehandling enligt 12-stegsmodellen. Öppenbehandling deltid är ett fungerande koncept där fördelarna är uppenbara, då individen bor hemma och arbetar under tiden. Vi är det enda behandlingshem med en kvällsbehandling i nordvästra Skåne. Behandlingen kan direkt fokusera på att lära hantera vardagen nyktert med allt vad det innebär. Stress- och sorgehantering är en av många viktiga pusselbitar.


Personal

Vi är ett litet företag med genuin, familjär anda och stort engagemang. Vi vill verkligen hjälpa och stötta individen fram till ett gott liv i nykterhet.

Birgitta Månsson

Ägare / Föreståndare
Startade STEGET 2003

Alkohol- drogterapeut 1996
Psykoterapeut steg 1
NADA och öronakupunktör

Roland Månsson
Ägare / Behandlingsansvarig
Startade STEGET 2003

Alkohol- drogterapeut 1987
Kriminalitet som livsstil
Psykodynamisk psykoterapi
NADA (öronakupunktur)

Konsulter 

Medicine doktor via STEGET.
Södra Avenyn AB, öppenpsykiatrin.


Handleding
Psykolog (personal- och ärendehantering).

Leg. psykoterapeut (psykoterapi).