STEGET till ett NYKTERT LIV

VÄLKOMMEN till sidan UTBILDNINGAR

Alkohol- och drogpolicy med handlingsplan:
Vi hjälper företag som vill förtydliga och/eller ändra sin alkohol- och drogpolicy, detta gäller naturligtvis också till Er som ännu ej har någon skriftlig policy. Detta handlar om att på ett effektiv sätt hantera ärenden så snabbt som möjligt, samt skapa en bra arbetsmiljö med förebyggande åtgärder.

Upptäcka-Bemöta-Hantera:
Vi har utvecklat en metod för att försöka finna beroendeproblematiken på ett tidigt stadium och "rätt” användning leder till en ökad beredskap på arbetsplatsen:

  • Upptäcka – Vilka tecken ska vi leta efter?
  • Bemöta – Hur att bemöta någon som misstänks ha problem? 
  • Hantera – När och hur ska vi hantera problemet?

Arbetsplatsproblematik:
Chefens/arbetsledarens roll och ansvar. Innehåller signaler, orsaker och hantering, samt "Det svåra samtalet". Vid behov, en liten inblick i lagarna som reglerar dessa problem. Innehåller även tekniken att ”Upptäcka-Bemöta-Hantera”.

Det svåra samtalet:
Vi utbildar chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra nyckelpersoner i samtalsgenomförandet, vilket är en viktig del i arbetet att bryta förnekelsen. En väl använd teknik för att nå bättre och snabbare resultat när arbetsprestationen försämras p.g.a. alkohol, läkemedel, narkotika, spel eller annan problematik.

Bruk-Missbruk-Beroende:
En uppskattad föreläsningsmodell. Arbetsgivaren brukar presentera sin alkohol- och drogpolicy i samband med utbildningen. En unik möjlighet att skärskåda förhållandet till alla droger både privat och på arbetsplatsen.

Räddningsplankan
Ett avtal som är speciellt för Ert företag och Era behov. Vi kan inom 24 timmar hjälpa Er med ett ingripande samt garantera en plats på STEGET. Tillsammans med en alkohol- och drogpolicy är företaget och arbetsledaren nu rustad att möta vilket drogproblem det än handlar om.

Vad ingår i avtalet?
Snabb personlig service.
Att få hjälp vid intervention, kartläggning.
Tydliga rekommendationer, för bästa möjliga vård för klienten.
Vi ger årligen (60 min) nödvändig utbildning.