STEGET till ett NYKTERT LIV

VÄLKOMMEN till sidan LÄKEMEDELSBEROENDE

Läkemedelsberoende är ett mångfacetterat sjukdomstillstånd som obarmhärtigt drabbar personen i huvudsak på fyra plan: fysiskt, psykiskt, socialt och själsligen. Hur? är högst individuellt. För enkelhetens skull talar vi om alkoholism, dock gäller det i lika hög grad narkotika-, spel- och sockerberoende. STEGET erbjuder en beroendebehandling enligt tolvstegsmodellen.


Det är viktigt veta att vid utsättande av läkemedel kan abstinens uppstå, detta försvårar naturligtvis möjligheten att sluta. Många kan dessutom blanda olika preparat eller varva med alkohol. Personer som utvecklar ett beroende kan med tiden istället få motsatt effekt som mer ont, ökad ångest eller oro med sömnlösa nätter.


Hjälp vid läkemedelsberoende
Vårt behandlingsprogram för läkemedelsberoende bygger på beprövad erfarenhet och strukturen kan något förenklat beskrivas på följande sätt. Behandlingen delas upp i två moment:
  1. Nedtrappning i x-tal dagar/veckor, sker i samråd med förskrivande läkare. NADA öronakupunktur med stödsamtal.
  2. Därefter den form av behandling som rekommenderats.
  3. När patienten tagit sin sista dos enligt nedtrappningsschemat går han/hon gå in i behandlingsgruppen.

Blandmissbruk
Att blanda läkemedel med andra droger blir allt vanligare. Alkoholberoende / spelberoende / sockerberoende har liknande symptom. Det sociala livet påverkas, den beroende isolerar sig med sin hemlighet bakom en inarbetad fasad och hamnar i ett blandberoende. Att även utveckla ett narkotikaberoende blir allt vanligare

Hjälp och behandling
Har Du eller någon i din omgivning några av dessa problem och vill sluta, men upptäckt att det inte går att låta bli ändå? Boka tid med en terapeut, kanske behövs en intervention. Tillsammans gör ni en utvärdering och en rekommendation hur ni kan gå vidare.