STEGET till ett NYKTERT LIV

VÄLKOMMEN till sidan 12-STEGSBEHANDLING

Rehabcenter STEGET erbjuder en professionell beroendebehandling enligt 12-stegsmodellen som en kostnadseffektiv metod för vuxna, där personer med någon form av beroendeproblematik kan få hjälp. Det allra svåraste är att ta första steget men en träff med oss ger information om att inte längre behöva vara ensam i alla problem. Personen får kunskap om sin specifika problematik och träffa andra med liknande erfarenheter inger nytt hopp om att det finns en väg ut ur beroendet.


Bryta förnekelsen och få insikt om ett ohanterbart beroende.
Arbetet består av att få insikt i hur livet blivit ohanterligt på grund av beroendet – inget annat. Personen genomgår en känslomässig återuppbyggnad. Vidare mobiliseras ett eget ansvarstagande beträffande de livsstilsförändringar som krävs för att uppnå ett liv med kvalité i total avhållsamhet från beroendet – får stöd och hjälp att hantera vardagen och att lära sig leva nykter. Denna process ska ske på ett så värdigt sätt som är möjligt med stöd och positiv feedback.

Minnesotamodellen ger hjälp i tolv tydliga steg.
Anonyma Alkoholister startade 1935 och 12-stegsprogrammet omsattes i slutet av 40-talet till professionella behandlingstermer vid Hazeldeninstitutet i Minnesota (USA) och etablerades i Sverige i mitten på 80-talet. Tillgänglig statistik visar på en stabil nykterhet mellan 70-80% två år efter genomförd behandling.

Minnesotamodellen tycks vara den utan motsvarighet mest effektiva metoden för tillfrisknande från beroende. Det är otroligt många världen över som fått hjälp till ett gott nyktert liv i kvalité.

WHO har sedan 60-talet fastställt att alkoholism är en sjukdom, sedermera har andra beroendeformer även de fått kriterier som fastställer sjukdom. Två utvecklade diagnostiska skalor finns att tillgå: DSM V, ICD-10 samt ASAM.

AA har bevisat sin effektivitet genom att vi idag har självhjälpsgrupper i stort sett alla länder världen över. Den tycks fungera oavsett ras, religion, politisk tillhörighet eller social status. Sprunget ur AA är NA; Narcotics Anonymous (Anonyma Narkomaner), GA; Gamblers Anonymous (Anonyma Spelare), OA; Overeaters Anonymous (Anonyma Överätare).
Se mer information om dessa grupper under länkar.

Behöver du eller någon i din närhet hjälp? Läs mer om våra behandlingar nedan:

Det blir inte lätt - men genom kunskap och umgänge med likasinnade får personen möjlighet att lära sig upptäcka, förstå och hantera sin livssituation. Alla måste fatta sina egna beslut och själva ta ansvar för sina handlingar, så hur tillfrisknandet framskrider beror i hög grad på hur djupt vi tillsammans engagerar oss.

Stöd till dig som är anhörig.
Familjen och andra närstående som kan bli smärtsamt drabbade av oro erbjuds ett eget stödprogram, läs mer under anhöriga och anhörighelgen.