VÄLKOMMEN till sidan NADA öronakupunktur

Öronakupunktur är ett komplement vid vår behandling av beroende men bedrivs även vid sidan om som en fristående behandlingsform. NADA står för National Acupuncture Detoxification Association. Kan även vara till hjälp för individer med värk och i stress, oro, sömnstörningar, vid utmattningssymptom och hög ångestnivå samt ätstörningar.


Behandling med NADA
Akupunktur är en flera tusen år gammal behandlingsmetod som utvecklats i Kina. När man sticker en nål i en akupunkturpunkt vidarebefordras signaler till hjärnan bl.a. frisätts endorfiner (det kroppsegna morfinet) samt en rad andra neurotransmittorer påverkas gynnsamt.

På 70-talet upptäcktes det att akupunktur lindrar vid abstinens, suget minskar. Sedan dess har framför allt öronakupunktur blivit en vanlig del av behandlingen vid beroende. NADA är en speciell form av akupunktur som i flera vetenskapliga studier visat sig vara särskilt verksam, individen kan tillgodogöra sig behandlingen bättre.

För bästa resultat uppmanas patienten att de första veckorna komma ofta, därefter 2 ggr/v. Behandlingen tar 60 min. inkluderat ett kort samtal efteråt. Under tiden nålarna sitter, ljuder stillsam musik eller tystnad efter önskemål. Nålarna är mycket tunna och insticket snabbt.

Lindring av fysiska symptom
Fysiska symptom som kan lindras är skakningar, svettningar, tarmproblem, muskelkramper, värk, huvudvärk/migrän, salivutsöndring, illamående, kräkningar, hjärtklappning, trötthet och köldkänsla.

Lindring av psykiska symptom
Psykiska symptom som kan lindras är stress, aggression, irritabilitet, panikattacker, oro, sömnlöshet, överkänslighet, mardrömmar, sorg, otålighet, rädsla och depression.

Balans
Proceduren ger resultat som minskat medicinbehov, smärtlindring och mindre stress. Ett fokuserat tänkande, avslappning, medvetenhet om känslor, bättre sömn och mer positivt agerande.

Komplement till NADA är psykoterapi eller KBT samtal.