STEGET till ett NYKTERT LIV

VÄLKOMMEN till sidan ÖPPENBEHANDLING, mål och struktur

Du kan bo hemma och arbeta under tiden. STEGET erbjuder en professionell beroendebehandling enligt tolvstegsmodellen för personer som inte kommit så långt in i beroendet att de har förlorat allt - ännu! Vi som arbetar här har alla förutom utbildning, egna upplevelser av vad drogerna ställer till med i familjen, på arbetet, bland vännerna och inte minst för oss själva. Vi förstår och kan dela vreden, förtvivlan och ångest.


STEGET är en öppenbehandling deltid som löper över 2 år. Under sekretess och med ledning av erfarna terapeuter ger vi kunskap och stöd i syfte att lära leva naturligt nykter, att bli fri från beroendet med en förhöjd livskvalité som följd. 


Alkoholberoende, läkemedelsberoende, narkotikaberoende, spelberoende samt mat- & sockerberoende kan leda till ett mångsidigt sjukdomstillstånd som kan bli svårt att ta sig ur på egen hand. Den beroende kan bli drabbad såväl fysiskt som psykiskt, socialt samt själsligen. Högst individuellt hur, men med adekvat hjälp att lära sig leva nykter i vardagen ger detta ofta mycket goda resultat!


Behandlingen sker med kontinuerligt intag och bedrivs i huvudsak som kvällsbehandling i en fast strukturerad form, individuellt anpassad behandlingsplan. Denna metod är ett välbeprövat fungerande koncept och fördelarna är uppenbara då individen kan fortsätta arbeta och vara kvar i sin hemmiljö. Allt arbete sker i grupp utifrån kognitiva beteendeterapeutiska metoder som täcks upp med enskilda samtal.