STEGET till ett NYKTERT LIV

VÄLKOMMEN till sidan NARKOTIKABEROENDE

Narkotikaberoende är ett mångfacetterat sjukdomstillstånd som obarmhärtigt drabbar personen i huvudsak på fyra plan: fysiskt, psykiskt, socialt och själsligen. Hur? är högst individuellt. För enkelhetens skull talar vi om alkoholism, dock gäller det i lika hög grad läkemedel- spel- och sockerberoende. STEGET erbjuder en beroendebehandling enligt tolvstegsmodellen.


För män och kvinnor som ännu inte har fallit så djupt i beroendet, hamnat i utslagning eller bytt sin umgängeskrets helt och hållet. Viktig aspekt är att det ska finnas ett väl etablerat och fungerande socialt nätverk med arbete då behandlingen bygger på att snabbt återta sin position i familjen och i samhället.

Blandmissbruk.
Att vara utan drogen går inte. Att blanda med alkohol och/eller läkemedel är vanligt. Även spelberoende och sockerberoende har liknande symptom som drogerna ger. Det sociala livet påverkas inte bara ekonomiskt, den beroende isolerar sig med sin hemlighet bakom en inarbetad fasad.

Hjälp och behandling.
Har du eller någon i din omgivning problem med opiater, centralstimulerande eller hallucinogena droger? Boka tid med en terapeut, kanske behövs en intervention. Tillsammans gör ni en utvärdering och en rekommendation hur ni kan gå vidare.