STEGET till ett NYKTERT LIV

VÄLKOMMEN till sidan ABSTINENS

När drogen går ur kroppen uppträder olika abstinenssymptom / abstinensbesvär med mer eller mindre svåra plågor. Alla symptom uppträder inte samtidigt, många kommer och går under längre eller kortare perioder, det är högst individuellt, dessutom behöver inte alla känna av alla. Reaktionen är kroppens reningsprocess och drabbar personen fysiskt, psykiskt, socialt samt själsligen - trösten är att det går över. STEGET erbjuder professionell beroendebehandling enligt tolvstegsmetoden.


Vanliga symptom vid utsättning och nedtrappning:
 • svårigheter att tänka klart.
 • koncentrationssvårigheter.
 • minnesstörningar.
 • sömnrubbningar.
 • balanssvårigheter.
 • över- och underreaktioner.
 • spänningshuvudvärk.
 • värk i muskler, kramper.
 • magbesvär.
 • lättirriterad.
 • ångest.
 • depressionsliknande symptom.
Blandmissbruk.
Att vara utan drogen går inte. Att blanda med alkohol och/eller läkemedel är vanligt. Även spelberoende och sockerberoende har liknande symptom som drogerna ger. Det sociala livet påverkas inte bara ekonomiskt, den beroende isolerar sig med sin hemlighet bakom en inarbetad fasad. Att även utveckla ett narkotikaberoende blir allt vanligare.

Hjälp och behandling.
Har Du eller någon i din omgivning några av dessa tecken? Boka tid med en terapeut, kanske behövs en intervention. Tillsammans gör vi en utvärdering och en rekommendation hur ni kan gå vidare.