Priser

 • KVÄLLSBEHANDLING

  70 000,00

  Primärprogram i 15 veckor med uppföljning i totalt 24 månader, återfallsgaranti samt arbetsplatsdag. Anhörigprogram

 • ENBART PRIMÄRBEHANDLING

  50 500,00

  Kvälls- eller dagtid, återfallsgaranti samt arbetsplatsdag. Anhörigprogram

 • ENBART UPPFÖLJNINGSPROGRAM

  26 400,00

  20 månader, återfallsgaranti samt arbetsplatsdag. Anhörigprogram

 • ÅTERFALLSPROGRAM KVÄLLSTID

  56 000,00

  Speciellt program i 8 veckor med uppföljning i totalt 20 månader, återfallsgaranti samt arbetsplatsdag. Anhörigprogram

 • ÅTERFALLSPROGRAM

  36 000,00

  8 veckor, återfallsgaranti samt arbetsplatsdag. Anhörigprogram

 • ANHÖRIGPROGRAM

  3 600,00

  Externa deltagare – anhöriga / vänner Löper över en helg med ett samtal före och efter.

 • ENSKILD KONSULTATION

  700,00

 • NADA - ÖRONAKUPUNKTUR

  250,00

 • PSYKOTERAPI / KBT

  Överenskommelse

 • INFORMATION och MOTIVERINGSSAMTAL

  Kostnadsfritt

 • ARBETSPLATSPROGRAM

  Offereras

  Utbildning – halvdag Utbildning – heldag

 • ”RÄDDNINGSPLANKAN”

  3 740,00

Exklusive moms 25%